Trawnik Ziemia

ZAKŁADANIE TRAWNIKA Z NASION

Dobrą porą na założenie trawnika jest późna wiosna. Przystępując do tego waznego zadania, należy przede wszystkim odpowiednio przygotować podłoże i zaopatrzyć  się w dobrą mieszankę traw. Istotne jest zachowanie należytej proporcji między wielkością ogrodu a wielkością trawnika, tak aby spełniał on funkcję ozdobną dostosowaną do powieżchni rabat i ciągów komunikacyjnych. Pierwszym bardzo istotnym zabiegiem agrotechnicznym jest dokładne przekopanie podłoża, najlepiej na głębokość 20-30 cm. Podczas tej czynności usuwamy z ziemi resztki gruzu, kamieni i korzeni. Jeżelipodłoże jest silnie zachwaszczone lub mamy do czynienia ze starym trawnikiem, należy 3 tygodnie przed planowanym przekopaniem zastosować preparat chwastobójczy, npRoundup. Warto zaznaczyć, że opryskuje się całe rosliny, tak aby ciecz  dostała się do roślin przez aparaty szparkowe. Po 3 tygodniach chwasty powinny być zaschnięte. Następnie na powieżchni gruntu rozsypujemy substrat torfowy lub dobrze rozłożony kompost. Nawożenie to jest ważne zwłaszcza na glebach słabych (piaszczystych). Kolejnym krokiem jest rozsypanie nawozu wieloskładnikowego w dawce 150-300 gm kwadratowy, po którym  powierzchnię trawnika starannie wyrównujemy, najlepiej grabiami. Dzięki temu nawóz zostanie wymieszany  z wierzchnią warstwą podłoża. Później ziemię lekko  ubijamy (depcząc lub przy użyciu walca do ugniatania podłoża), po czym stanowisko podlewamy rozproszonym strumieniem wody. Wszystkie nieróności dokładnie wyrównujemy- albo rozgrabiając, albo dosypując ziemię. Przystępujemy do siewu. Optymalne warunki zapewnia bezwietrzny, pochmurny dzień. Nasiona  wysiewamy z gęstością 30-40g/m kw. Wówczas  trawnik jest gęsty, a po koszeniu tworzy mocny zielony kobierzec. Osoby mniej doświadczone w sianiu ręcznym mogą skorzystac z siewnika. Nasiona należy lekko przykryć ziemią, najlepiej rozgarniając  ziemię grabiami. Na małych powierzchniach nasiona można przykryć 2-centymetrową warstwą substratu torfowego, dzięki któremu gleba będzie utrzymywała równomierną wilgotność. Ziemię ubijamy walcem lub udeptujemy, a następnie podlewamy bardzo drobną kroplą (aby nie wypłukać nasion). Na powierzchni trawnika można wyłożyć włókninę, która utrudni ptakom wybieranie nasion oraz zapewni równomierne wschody. Trawa kiełkuje po ok. 2 tygodniach, w tym okresie powinna być systematycznie nawadniana. Nie można dopuścić do przesuszenia gleby. Wszystkie wysiane nasiona powinny wzejść po upływie 4 tygodni. W razie konieczności wykonujemy siew uzupełniający.

Pielęgnowanie nowo założonego trawnika

Młody trawnik nalezy regularnie podlewać. Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest montaż systemu zraszaczy ciśnieniowych, instalowanych w podłożu jeszcze przed założeniem trawnika. Bardzo ważne jest, aby strumień wody nie wypłukał nasion i nie robił dołków w glebie.  Rośliny najlepiej podlewać raz na kilka dni ale obficie. Należy unikać podlewania codziennego, ponieważ trawypowinny się dobrze i głęboko zakorzenić. Nawożenie najlepiej rozpocząć po pierwszym koszeniu, które wykonuje się po około 3-4 tygodniach od pierwszychwschodów nasion.Trawę najlepiej ciąć na wysokości 8-10 cm, aby pobudzić ją do krzewienia. Następne koszenie wykonuje się już na wysokość 4-6 cm, najlepiej co tydzień, a po upływie 2 miesięcy- 2 lub 3 razy w tygodniu. Wpaździerniku ograniczamy częstość koszenia, aby przygotować rosliny do zimowania. Ostatnie koszenie przed zimą wykonujemy nieco wyżej niż wcześniej

wiesz że...

1.Jednym z najbardziej istotnych czynników decydujących o wyborze mieszanki do obsiania trawnika jest sposób jego przyszłego użytkowania. Mieszanki uniwersalne są stosowane właściwie na każdym rodzaju gleby. Główne zastosowanie tej trawy to trawniki ogólnoużytkowe- duże obszary użytkowane sporadycznie

2.Mieszanki gazonowe przeznaczone są do zakładania trawników w ogrodach lub w przydomowych terenach rekreacyjnych. Są odporne na warunki klimatyczne np na niską temperaturę. Trawa charakteryzuje się intensywną barwą i stosunkowo gęstą darnią.

3.Trawy sportowe zaleca się stosować na murawy kempingów, boisk, na szkolne place zabaw lub tereny bardzo intensywnie użytkowane. Odporna jest na deptanie i zagniatanie.

4.Słabe wsiąkanie wody w trawnik po podlaniu lub opadach deszczu oznacza, że należy wykonac aeracje (napowietrzanie) i wertykulacje (pionowe cięcie darni).Przed wykonaniem tych zabiegów (kwiecień, sierpień, wrzesień) trawniktrzeba dobrze podlać i skosić, a po ich wykonaniu zasilić nawozami do trawnika.

5.Podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym trawnika jest koszenie. Trawniki przydomowe powinny być koszone raz w tygodniu. Wówczas trawa stworzy zwartą i elastyczną darń. Na małych powierzchniach 300-700 m kw wystarczą kosiarki elektryczne.    

Nawożenie trawników

Oprócz koszenia najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym trawnika jest nawożeni. Ma ono wpływ nie tylkona żywotność, odporność na choroby i trwałość trawy, ale także na jej wygląd. Właściwe, staranne nawożenie sprzyja rozkrzewianiu źdźbeł i powstawaniu gęstej,zwartej darni. Z reguły trawnikzasilamy dwukrotnie w sezonie nawozami azotowymi: najpierw na wiosnę po pierwszym koszeniu, potem w lecie ( najpóźniej w sierpniu). Jednak najnowsze zalecenia wskazują potrzebę intensywniejszego  nawożenia trawy przez cały sezon. Płytko korzeniące się rośliny pobierają składniki pokarmowe tylko z górnej części podłoża. Opady, częste podlewanie i koszenie powodują spłukiwanie substancji odżywczych w niższe partie gleby, gdzie są niedostępne dla trawy. Z tego względu zwykły nawóz granulowany należy stosowac 3-5 razy w sezonie.Natomiast nowoczesny nawóz o wydłużonym działaniu(do 100 dni) wystarczy rozsypać 1-2 razy, a długo działający (do 6 miesięcy) raz w sezonie. Równomierne rozprowadzenie nawozu na powierzchni trawnika ułatwiają specjalne siewniki. Nawożenie najlepiej wykonywać, gdy trawa jest sucha, a prognozy zapowiadają opady deszczu. W okresie suszy nawożony trawnik należy zraszać. Jesienią trawnik zasilamy nawozami ze zwiększoną zawartością potasu, przygotowującymi trawę do przetrwania zimy i zapewniającymi jej dobry start na wiosnę.


Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja strona:
Twoja wiadomość:

 
Reklama
 
polecamy
 
pracuj z nami
 
ekasa.org
 

 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=